OTech BV(1) General Command Manual OTech BV(1)

NAME

OTech BV <http://otech.nl>

SYNOPSIS

Phone +31 6 13559043
Woonplaats Groningen

DESCRIPTION

ICT is mensenwerk. Ik ben all-round ICT-er, sensitief en bijt me graag vast in complexe vraagstukken. Hierbij krijgen zowel de organisatorische als de technische aspecten de aandacht die ze verdienen. Mijn aanpak kenmerkt zich door resultaatgerichtheid, realistische ambitie en transparantie. Hierbij streef ik naar concreet bruikbare en toekomstvaste resultaten.

In mijn projecten hanteer ik de volgende uitgangspunten:

OTech: open, vakkundig, betrokken

ENVIRONMENT

Mijn aanpak bestaat uit één of meerdere van de volgende stappen:

  1. Ik inventariseer uw wensen en spreek met u af waar het eindresultaat aan moet voldoen.
  2. Ik maak heldere projectafspraken met u en leg wederzijdse verwachtingen vast in een opdrachtbevestiging.
  3. Ik realiseer wat we hebben afgesproken. Hierbij houd ik u op de hoogte van mijn voortgang zodat we zo nodig kunnen bijsturen.
  4. Ik draag het resultaat in één of meerdere (deel)leveringen aan u over. Na uw goedkeuring ontvangt u mijn (deel)factuur.

Ik maak gebruik van de volgende technologieën (selectie):

EXAMPLES

In de afgelopen periode heb ik de volgende opdrachten uitgevoerd (selectie):

AUTHOR

René Steetskamp <steets@otech.nl>